Meny

Testa din idé

Sparbankstiftelsen Skaraborg ska verka för att stärka utvecklingen i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde; Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Detta kan vi bland annat göra genom att lämna bidrag till föreningar, organisationer och personer med goda idéer som just utvecklar. Har du en idé som du funderar att söka bidrag för?

Sparbanken Skaraborg

Testa din idé genom att besvara följande frågor:

  • Bidrar din idé till utveckling inom vårt verksamhetsområde?
  • Finns det tydliga mål? Vilka?
  • Är projektet tidsbegränsat?
  • Kommer det att ske en utvärdering efter projektets slut? Hur?
  • Kommer du som sökande att göra en egen betydande insats? Finns fler finansiärer?
  • Gör projektet nytta inom näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur?

Om du svarar nej på en eller flera av frågorna bör du arbeta vidare med din idé. Om du svarat ja på samtliga kan du gå vidare med en ansökan.
 

Checklista

Om du har testat din idé och är redo för att göra en ansökan kan du följa den här checklistan för att underlätta processen:

  • Du har funderat på hur projektet ska beskrivas och vilka mål projektet har
  • Du har tänkt igenom projektets budget, egen insats och övriga finansiärer
  • Du har den senaste verksamhetsberättelsen/årsredovisningen samt eventuella andra dokument du vill skicka med färdiga att ladda upp som bilaga
  • Du har Bank-ID nära till hands för att kunna signera ansökan