Vid beviljat bidrag ska du som sökt lämna skriftlig rapport över projektets genomförande senast en månad efter att projektet avslutas. Vid längre projekt ska rapportering ske halvårsvis.