Målet med samarbetet

Målet är att utveckla såväl skolscenen som dess närområde och människorna som lever, bor och verkar där. Samarbetet mellan Sparbanken och Skolscenen syftar i många av insatserna till att öka attraktiviteten i Skara och att skapa nya samarbeten mellan lokala aktörer.

Planeras för olika typer av utvecklingsinsatser

Nya möten leder ofta till nya idéer och nya plattformar. Detta gynnar många parter i skolans närområde. Några av de insatser som planeras för är internationella samarbeten och utbyten, publikutveckling, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet samt hur skolscenen i större utsträckning kan samverka med andra kulturarrangörer och övrigt näringsliv i närområdet.

Bakgrund

Skara Skolscen är en teaterutbildning med, som man hör på namnet, sitt säte i Skara. Utbildningen har funnits sedan 1962 och är en förberedande utbildning för vidare studier på högskolor inom scenkonst och teater. Utbildningen är unik i jämförelse med andra yrkesförberedande skådespelarutbildningar sett till hur mycket enskild undervisning som ges eleverna.

Skolan har utbildat flera svenska skådespelare som till exempel Rickard Wolff och Rachel Molin.