Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Företrädesvis inom bankens verksamhetsområde som är Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.
Genom utdelning från banken kan vi lämna bidrag som främjar sparbankens och verksamhetsområdets utveckling.

Vi delar varje år ut medel till lokala projekt som vi tycker bidrar till just detta. Fram till och med 2023 har vi medverkat i finansiering av olika projekt inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv med över 306 miljoner kronor - det är vi stolta över!

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 32 till antalet och dessa väljs till hälften av kommunfullmäktige i ovannämnda kommuner och till hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen utser också revisor för oss. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen styrelse representeras av ledamöter från hela verksamhetsområdet.

  • Liselotte J Sterneborn (ordförande), Arentorp
  • Mats Johansson (vice ordförande), Falköping
  • Svante Andersson, Nossebro
  • Erik Brink, Vara
  • Claes Fahlgren, Kvänum
  • Helena Nyman Friberg, Skara
  • Malin Tell, Varnhem
  • Tobias Wallin, Nossebro
  • Håkan Dalemo, Götene

Tjänstemän

I stiftelsens verksamhet arbetar två tjänstemän.

Verkställande tjänsteman
Eva Eriksson, Skara