Meny

Återinvesteringar för energieffektivisering och solcellsinvestering till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som äger er byggnad eller anläggning? Då kan ni ansöka om återinvestering för att energieffektivisera eller investera i solceller.

Worker carrying solar panel
  • Ett belopp på 4 000 000 kr är avsatt för detta ändamål 2024.

  • Maxbelopp som kan sökas är 300 000 kr och får vara maximalt 40% av den totala investeringen.

  • Till ansökan ska en rekommendation från kommunens energirådgivare bifogas.

  • Återinvesteringen kan sökas av ideella föreningar i Sparbanksstiftelsen Skaraborgs verksamhetsområde (Götene kommun, Skara kommun, Vara kommun och Essunga kommun).

  • Ansökan görs via ordinarie ansökningsförfarande:

    Till ansökan

Ansök till energieffektivisering eller investering i solceller