Hösten 2009 startade Swedbank tillsammans med sparbankerna initiativet Unga Jobb som handlar om att genom praktikplatser erbjuda den arbetslivserfarenhet som för många unga är skillnaden mellan fortsatt arbetslöshet och att bli mer anställningsbar. Att få arbetslivserfarenhet, en första rad i cv:t och referenser är ett viktigt steg mot ett inträde på arbetsmarknaden som i sin tur skapar växtkraft på den lokala marknaden.

Genom att Swedbank och sparbankerna själva erbjuder praktikplatser och engagerar företagskunder och övriga nätverk, kan vi bidra till att minska avståndet mellan unga arbetstagare och arbetsgivare. Resultatet hittills är cirka 11 000 praktikplatser totalt, varav 1200 platser inom banken.

För arbetsgivare

1. Du bestämmer dig för att ta emot en praktikant i cirka 90 dagar. Kom ihåg att involvera kollegor och facket.

2. Kontakta Arbetsförmedlingen som tar fram sökande bland arbetslösa ungdomar. Du intervjuar och väljer kandidat.

3. Försäkringskassan betalar ungdomarna under praktiktiden och försäkring ingår.

4. Du har ansvar för att praktiken blir meningsfull. Syftet är att ungdomarna ska få prova olika arbetsuppgifter, ta eget ansvar och vidga sitt kontaktnät.

För ungdomar

1. Se till att du är inskriven på Arbetsförmedlingen.

2. Prata med din handläggare/jobbcoach om praktikmöjligheter.

3. Uppdatera ditt cv och personliga brev.

4. Sök upp intressanta företag och diskutera möjlig praktik.

Fakta om Unga jobb

  • Sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • För ungdomar 18-24 år inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar.
  • Praktiktid normalt 90 dagar.
  • Företaget står för handledning och praktikanten får ersättning genom statligt aktivitetsstöd.