Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

 

1. Förbered

 • Håll konstituerande möte
  Använd mallen för protokoll och dagordning för att få med rätt beslut och formuleringar. 
 • Godkännande för omyndig
  Omyndigs förmyndare ska skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande.
 • Fyll i ansökan för UF-företag
  Vi erbjuder lösningar utifrån varje företags behov. Fyll i frågorna i blanketten Ansökan för UF-företag så utförligt som möjligt så vi förstår hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.

 

2. Skicka in dina handlingar

Skicka in dina handlingar till så kontaktar vi er för att boka en tid. Handlingar som ska skickas in är följande: 

 • Ansökan
 • Protokoll
 • Regestreringsbevis
 • Ev. fullmakt omyndig

 

3. Ta med till banken

Alla medlemmar i UF-företaget ska vara med på mötet och ha med sig giltig legitimation.

 • Ta med följande till mötet, om det inte lämnats in i förväg:
 • Giltig legitimation (t.ex. ID-kort eller pass)
 • Ansökan för UF-företag
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Registreringsbevis - skrivs ut från er profil på ungföretagsamhet.se
 • Godkännande för eventuell omyndig i företaget
    

Lycka till som företagare!