Meny

Sparbanksstiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse.

Stiftelse Projektstöd 2023 (SEK) Specifika områden för samhällsengagemang Mer info
Sparbanksstiftelsen Alfa
VD: Anna Swalander
11 300 000 Utbildning inom Ung ekonomi och entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal samhällsutveckling inom näringsliv, kultur och resurshushållning. Idrott i samverkan med RF-SISU.   sparbanksstiftelsenalfa.se
Sparbanksstiftelsen Dalarna
ordf: Kjell Grundström
1 690 000 Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.
sparbanksstiftelsendalarna.se
Sparbanksstiftelsen Första
VT: Berit Lindenger
184 000 Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm. sparbanksstiftelsenforsta.se
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
VD: Eric Östlund
1 464 400 Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 55 %, idrott 15%, kultur 18%, utbildning 12% sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Sparbanksstiftelsen Kronan
VT: Martin Åkesson
8 425 000 Ung Ekonomi, Digital ekonomi, Ung Företagsamhet, lokal pott, Kronanlån, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank, stipendier högskola/universitet, Vi tillsammans sparbanksstiftelsenkronan.se
Sparbanksstiftelsen Norrbotten
VT: Ingrid Söderberg
511 000
Ung företagsamhet - gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Stipendium. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott. sparbanksstiftelsennorrbotten.se
Sparbanksstiftelsen Norrland
VD: Frida Anundsson
2 260 000 Konstnärsstipendium, Stipendier till ungdomar inom skididrott och Unga Ideella Krafter; Ung Företagsamhet; Ung ekonomi; Lokala potter till Swedbanks lokalkontor; Stipendier till forskare; Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. Bidrag till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse sparbanksstiftelsennorrland.se
Sparbanksstiftelsen Nya
VD: Peter Almroth
2 899 262 Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur, ungas idrott samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten. sparbanksstiftelsennya.se
Swedbanks Ägarstiftelse Skåne
VD: Sanne Mårtensson
4 600 000
Hållbara samhällsinvesteringar regionalt och lokalt inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning. Ung Ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom kultur och till idrottsledare. sparbanksstiftelsensskane.se
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
VT: Sara Åhnstrand
3 728 000 Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan mm sparbanksstiftelsensoderhamn.se
Sparbanksstiftelsen Upland
VT: Anders Eriksson
745 000 UF, Framtidskoll, entreprenörskap  och familjedagar vid Swedbankskontor. Lokala bidrag idrott och kultur sparbanksstiftelsenupland.se
Sparbanksstiftelsen Väst
VT: Kestin Thunholm
833 000 Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier. sparbanksstiftelsenvast.se