Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förvaltarna om Swedbank Robur Global Impact

Vilken typ av fond är Global Impact?
Global Impact är en aktiefond som investerar i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader.

Har fonden något speciellt fokus?
Fonden fokuserar helt på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld. FN:s mål sträcker sig från allt från sjukdomsbekämpning till bättre miljö och att stoppa växthuseffekten.

Vad har ni för placeringsfilosofi?
Vår övertygelse är att det är bolag som bidrar till en bättre värld som är framtidens vinnare. Vi har dessutom en kvantitativ och systematisk process att välja ut de företag som har bäst förutsättningar att ge positiv avkastning. Vi premierar till exempel bolag med låg värdering, bra vinsttillväxt och stabila kassaflöde.

Vad får man för företag när man sparar i fonden?
Vi har identifierat olika typer av verksamheter vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål. Det rör sig till exempel om bolag som tar fram teknik för att bevara miljö och artrikedomen, utvecklar solenergi eller som tar fram behandlingar för de allvarligaste sjukdomarna.

Varför är det en bra fond att spara i?
För att nå FN:s globala mål kommer det uppskattningsvis behövas årliga investeringar på uppemot 7000 miljarder dollar, vilket är cirka 10 procent av den global ekonomin och 600 gångar Sveriges statsbudget. Enorma summor kommer med andra ord kanaliseras till den här typen av verksamheter. Givet det enorma behovet som finns i att vända den globala utvecklingen ser vi att dessa bolag inte enbart är en del av lösningen på de globala utmaningarna utan även hör till framtidens vinnare. Vi tror att hållbarhet och avkastning kommer att gå hand i hand framöver.

Vilken typ av sparare passar Global Impact?
Fonden passar sparare med längre placeringshorisont än 5 år, och som vill investera i bolag som genom sin verksamhet bidrar till att uppfylla FN:s mål för hållbar global utveckling. Själv kommer jag att lägga mina barns sparande i denna fond, avslutar David Stenlund.

Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team, i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

David Stenlund

Johan Eriksson

David Stenlund Johan Eriksson

Detta är en allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Robur Fonder AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Stäng Skriv ut