Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Vårt bidrag till ett hållbart Skaraborg

Mycket händer inom hållbarhetsområdet och vi upplever just nu början på den gröna revolutionen. Vårt uppdrag som bank är att vara med och stötta våra kunder och bidra till den nödvändiga omställningen som vi alla står inför. Pernilla Lundgren är Hållbarhetskoordinator hos oss och reder här ut vad vi egentligen menar med hållbarhet och vad vi gör för att bidra till omställningen.

Pernilla Lundgren

Ett hållbart samhälle är grunden i allt, om vi alla har kunskaper, är medvetna och gör det vi kan är ett hållbart samhälle något vi tillsammans kan skapa. Vi vågar påstå att ett hållbart samhälle ligger oss extra varmt om hjärtat eftersom det är grunden i sparbanksidén och en del av vårt DNA. Den grundläggande tanken med en Sparbank är att stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och utveckla bygden. Det är ett lokalt kretsloppstänk där insättarnas pengar går till lokal kreditgivning och bankens vinst stannar kvar i bygden. Sparbanksidén är en hållbar affärsidé som idag är mer aktuell än någonsin.

Vad innebär egentligen hållbarhet för Sparbanken Skaraborg?

Vi har ett ansvar att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är viktigt att vi har kompetenta medarbetare som trivs och mår bra, får möjlighet att växa och som har den kunskap som krävs för att hjälpa våra kunder i stort som smått.
Vi vill skapa hållbara kunder för att göra det möjligt för våra kunder att känna trygghet, frihet och ha en stark finansiell hälsa där vi ger dem potential att växa i den riktning de önskar med oss som en part med på resan. Vi vill även vara med och stötta våra kunder i den omställningen som vi alla står inför, genom att till exempel erbjuda möjligheter att spara mer hållbart, erbjuda gröna lån och vara med och finansiera våra kunders omställning. Vi är övertygade om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi kan främja en hållbar utveckling och ge tillbaka till samhället där vi verkar. Det är otroligt viktigt att vi som bank är med och bidrar i omställningen och aktivt arbetar med hållbarhet.

Vad gör vi för Skaraborg?

Vi gör mycket, bland annat genom vår stiftelse, Sparbanksstiftelsen Skaraborg som är ensam ägare till vår bank och som årligen återinvesterar i projekt inom vårt verksamhetsområde som kommer till nytta för alla som lever och verkar här. Sedan år 2000 har vår stiftelse återinvesterat över 306 miljoner kronor av bankens vinst. En stor del av dessa återinvesteringar är med och främjar utbildning, idrott, forskning, näringsliv och kultur. Sedan 2022 har vi genom vår ägarstiftelse anställt en resurs som genom projektet KOLL besöker skolor och utbildar ungdomar inom ekonomi för att främja och öka ungdomarnas ekonomiska kunskaper. Det finns även möjligheter till föreningar att söka återinvestering för att genomföra energieffektiviserande åtgärder på föreningsägda fastigheter i syfte att bidra till att stötta den omställning som behöver göras på fastighetssidan.

Vad finns det för hållbara alternativ för bankens kunder?

Hållbarhet är ett relativt stort område med många möjligheter, utifrån vårt utbud har vi nu produkter som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har gröna lån för både privatkunder och företagskunder vilket är mer förmånligt än vanliga lån. Du kan till exempel ta ett grönt fastighetslån, grönt bolån, solcellslån eller energilån för att genomföra energibesparande åtgärder på din fastighet. För oss är det en självklarhet att jobba med hållbara affärsmodeller och vi vill genom ansvarfull finansiering vara med och möjliggöra omställning och göra affärer som är långsiktigt lönsamma och hållbara för våra kunder, Skaraborg och världen.

Vad gör Sparbanken Skaraborg som företag för att själva bidra till en ökad hållbarhet?

Vi har sedan 2022 klimatberäknat och även klimatkompenserat för våra beräknade utsläpp, vilket ger oss en indikator på vart i vår verksamhet vi behöver fokusera på bättre lösningar och initiativ som förändrar. Vi har öppnat upp arbetshubbar i både Falköping, Mariestad och Skövde för att öka tillgängligheten för våra anställda att utföra sitt arbete utan att behöva resa till våra faktiska bankkontor, vilket ger både miljömässiga och sociala hållbarhetsfördelar.
Vi har bytt ut vår företagsbil mot en elbil och vi anordnar informationsträffar till våra äldre kunder i syfte att utbilda dem så att de kan skydda sig mot bedrägerier.

Genom vår rådgivning på både privatsidan och företagssidan pratar vi hållbarhet med våra kunder för att se vad kunderna har för preferenser och behov när det kommer till hållbart sparande och hållbar finansiering. I början av året emitterade vi vår första gröna obligation, vilket ger oss möjlighet att finansiera projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. Det är ett axplock av vad vi hittills gjort, vi är på en hållbarhetsresa som precis tagit fart och vi känner stor motivation och engagemang kring att se vilka utmaningar och möjligheter denna resa kommer bjuda både oss och våra kunder på.

Tips till dig som vill veta mer om hållbarhet

Sparbanken Skaraborg

Checklistor

Vi har tagit fram fyra olika checklistor som riktar sig till olika branscher som riktar sig till våra företagskunder med tips till dem för att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete

Rapsfält

Hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i hållbara fonder.

Sparbanken Skaraborg

Spara till buffert

En buffert är nyckeln i en hållbar ekonomi, oavsett om du är privatperson eller företagare, kan du lösa oväntade utgifter så är det kanon – allt sparande är bra sparande!