Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Samboavtal och äktenskapsförord - därför är det bra att ha

Att tänka på att göra slut när man precis ska inleda ett gemensamt liv kanske kan kännas lite cyniskt, men faktum är att det är precis tvärtom. Det är ett bra sätt att göra det tydligt hur man vill ha det och undvika bråk om man skulle gå skilda vägar. En bra start, helt enkelt.

Om ett gift par skiljer sig ska de dela på alla tillgångar efter att skulderna är avräknade (dock inte "enskild egendom"), även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt.

Som sambo har man istället bara rätt till hälften av gemensam bostad och bohag som man har köpt tillsammans. Där ingår alltså inte sådant var och en har köpt för eget bruk eller ägde före samboförhållandet. Om den ena parten har flyttat in hos den andre har hen alltså inte rätt till halva bostaden eller bohag som redan fanns om det blir tal om separation.

Samboavtal

  • Bostad och bohag som införskaffats för att använda gemensamt ska delas enligt sambolagen lika vid en separation, om någon av er kräver bodelning. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett samboavtal.
  • Det spelar ingen roll om ni har betalat olika mycket, till exempel om den ena har betalat en större del av den gemensamma bostaden, vid en separation delas tillgången lika om samboavtal saknas.
  • Sådant som köpts innan ni flyttade ihop inkluderas inte i en bodelning. Det gör inte heller ägodelar som inte har någon direkt koppling till boendet, till exempel sparande eller en bil. Det går till den som står som ägare.
  • Samboavtalet behöver inte registreras eller bevittnas, det räcker med att båda parter skriver under.

Äktenskapsförord

  • Till skillnad från sambos delas allt även sådant man hade innan äktenskapet lika vid en separation. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett äktenskapsförord.
  • Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och kan skrivas antingen innan eller under äktenskapet.
  • Äktenskapsförordet ska vara daterat och underskrivet av båda parter. Inga vittnen behövs.
  • I äktenskapsförordet ska det framgå de tillgångar som ska vara "enskild egendom" och alltså undantas från bodelningen.
  • Det färdiga äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket.
  • Vill man ändra eller upphäva ett äktenskapsförord behöver man skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.