Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Så kan du som köpare och säljare tänka i coronatider

Bostadsmarknaden har självklart liksom resten av samhället påverkats av corona. Här ger Johan Vesterberg, expert på Fastighetsbyrån, sin syn på läget och möjligheterna att göra en bra bostadsaffär just nu. Så kan du som köpare och säljare tänka.

Johan Vesterberg, PR och kommunikationschef på Fastighetsbyrån, hur har bostadsmarknaden påverkats av pandemin?
Initialt kunde vi märka av en viss oro hos både säljare, köpare och spekulanter. Dels kring själva smittspridningen, dels kring eventuell påverkan på priser, efterfrågan och marknaden i stort. Dock fortsatte det att göras affärer och relativt snart dämpades oron och farhågorna kring minskad efterfrågan. Under såväl 2020 som början av 2021 har vi sedan haft en stark efterfrågan, stigande priser och en hög omsättning av bostäder. Vi har sett ett ökat fokus på bostaden och en ökad vilja att byta bostad. Många har tillbringat mycket tid hemma och haft tid att fundera över boendesituationen. Coronasituationen har även medfört att fler prioriterar större ytor, utemiljöer och hemmakontor samtidigt som centrala lägen har blivit något nedprioriterat. En bostadskategori där efterfrågan dämpats något är mindre lägenheter.


Vad tror ni om utvecklingen framåt?
Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan baserat på låg ränta, bostadsbrist på många orter samt en fortsatt positiv tro på bostadsmarknaden hos konsumenter. Nu när ett vaccin finns tillgängligt kan det också bidra till en positiv syn på bostadsmarknaden och ekonomin. Då det gjorts väldigt mycket affärer under 2020, och i början av 2021, kan möjligen antal affärer sjunka något framöver.


Hur ska jag tänka om jag planerat att sälja min bostad?
Utgå från dina behov och ta gärna en dialog med en mäklare om läget på marknaden på din ort just nu. De kan guida dig kring olika möjligheter och när det kan vara rätt läge att sälja. Även om du inte vill lägga ut din bostad till salu just nu kan det vara bra att förbereda försäljningen så att allt är klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.


Hur ska jag tänka som köpare?
Vill du köpa en bostad så är det alltid bra att vara aktiv. Hör av dig till en mäklare och berätta vad du är ute efter så kan de matcha dina önskemål med lämpliga bostäder som ligger ute till försäljning eller är på väg ut. I dagens läge med stark efterfrågan säljs relativt mycket innan visning och ibland redan innan bostaden kommer ut på Hemnet. Digitala visningar är ett väldigt bra komplement, framförallt i ett första steg.


Hur har ni anpassat er verksamhet?
Vi har som alltid en tät dialog med våra kunder och utgår från deras behov och funderingar. Och vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning. I dagsläget innebär det bland annat att styra om mer och mer till digitala alternativ för visningar, värderingar och andra typer av möten. Vi har många bra möjligheter att genomföra visningar och möten digitalt. Vi önskar även att spekulanter, säljare och köpare är försiktiga och gärna hör av sig till oss för andra sätt att genomföra visningar eller möten om det finns en oro eller risk för smittspridning.


Hur genomför ni era visningar?
När vi har visningar i bostaden begränsar vi antal personer som är i bostaden samtidigt. En riktlinje är en person på 10 kvadratmeter. Vi kräver anmälan till visningen och delar upp den i olika tidsslottar för att ha koll på antal personer och ge möjlighet att skapa avstånd. Vi uppmanar även alla att vara försiktiga, hålla avstånd och använda handsprit. Som komplement erbjuder vi även digitala live-visningar.


Hur går en digital live-visning till?
Deltagarna anmäler sig i bostadsannonsen, får en länk till visningen och kan följa den på distans. Via en chattfunktion kan man ställa frågor till mäklaren och skicka in önskemål och vad som ska visas. Live-visningar är ett bra och säkert alternativ som blivit uppskattat av spekulanterna. Köpare har dock alltid en undersökningsplikt vilket är svårt att hantera på distans. Därför rekommenderar vi alltid en visning på plats innan köpet slutförs.