Med internetbanken för privatpersoner kan du betala räkningarna, teckna försäkringar och se över lånen när det passar dig.