Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansiell information

Sparbanken Skaraborg kan se tillbaka på ett bra första halvår 2017. Vår affärsvolym har ökat med 5,86 % till 29.9 miljarder, ökningen har skett på såväl spara som låna området.

Kan konstatera att utlåningsökningen dominerar med en ökning på 862,5 miljoner varav 506,6 i egen balansräkning. Samtidigt har inlåningen trots det låga ränteläget ökat med närmare 257 miljoner. Vi kan även notera en god volymökning på Fond och Försäkringssidan där den sistnämnda visar en ökning under året med drygt 11 %.

Känns som att vår affärsmodell attraherar såväl nya som befintliga kunder.

Under första halvåret har vi sålt vår fastighet i Vara och belastat resultatet med 12,6 miljoner som under andra halvåret när affären slutförs kommer att innebära ett positivt resultat med drygt 2 miljoner före skatt.

Vi har under året ökat vårt aktieinnehav i Swedbank och äger f.n 7.7 miljoner aktier som under året gett en utdelning med 13,20 per aktie totalt  101,64 miljoner (jmf. 2016 80.323 miljoner).

Rörelseresultatet före kreditförluster är 152,6 miljoner (133,1) .

Resterande del av året kommer troligtvis att innebära fortsatt lågt ränteläge och en god efterfrågan på krediter, dock tror jag att den ej kommer att hålla samma ökningstakt under andra halvåret som det första.

Förhoppningen är att vi i årsbokslutet kan visa ett resultat för banken som överstiger det hittills bästa året 2014 som visade ett rörelseresultat på 208,3 miljoner.

Leif Johansson
Verkställande direktör

Stäng Skriv ut