Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansiell information

Delårsrapport januari-september 2018 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

  • Rörelseresultatet uppgick till 202 mkr
  • K/I talet uppgick till 35 procent
  • Soliditet 27,5 procent
  • Kärnprimärkapital 22,4 procent

Den goda konjunkturutvecklingen har fortsatt under tredje kvartalet och våra verksamhetsorter är inget undantag. Marknadsbedömare slits nu mellan negativ påverkan på världskonjunkturen p g a den hårda tonen i handelsdiskussionerna mellan Kina – USA och bolagsrapporter som visar på tillväxt. Börserna utvecklades under Q3 i positiv riktning men har blivit allt mer volatila och reaktiva på dessa potentiella risker.

Faktiska bolagsrapporter visar dock generellt på en fortsatt god utveckling inom många branscher och även framåtblickande indikatorer pekar på god tillväxt även om vi ser en viss försvagning sedan tidigare. Vad gäller ränteutvecklingen globalt så är vi nu inne i en stigande trend medan Sveriges Riksbank ser ut att röra sig mot mer försiktiga höjningar av reporäntan. Vi ser generellt en god aktivitetsnivå för Sparbanken Skaraborg.

Volymtillväxten fortsätter både på in- och utlåning. Sammantaget ökade bankens affärsvolym med 1,3 procent under tredje kvartalet. Räntenettot ökade med 8,2 procent till 125,8 mkr. Nya regler för värdepappersmarknaden innebär att numera ingår inte kundernas PPM-sparande i bankens affärsvolymer. Dessa volymer var vid årsskiftet 1.371 mkr och samtidigt förlorar vi de provisioner som vi tidigare erhöll på detta sparande. För banken handlar det om ca 1,1 mkr årligen.

Utvecklingen av bankens Kundcenter fortsätter i rätt riktning. Kompletteringen med Kundcenter Företag, till vår tidigare så lyckade satsning på Kundcenter Privat, är fortsatt mycket uppskattad av våra företagskunder.

Skara 26 oktober 2018


Patrik Meijer
Verkställande direktör

Finansiell kalender

2019

  • 2019-02-22 Bokslutskommuniké för 2018
  • 2019-04-26 Delårsrapport för första kvartalet 2019
  • 2019-08-23 Delårsrapport andra kvartalet 2019
  • 2019-10-25 Delårsrapport tredje kvartalet 2019
Stäng Skriv ut