Hoppa till textinnehållet

Våra sponsorsamarbeten

Two kids getting ready for soccer practice

De verksamheter och projekt vi samarbetar med ska nå ut till breda grupper i samhället. Här följer en kortfattad presentation av aktuella rikstäckande avtal.

Stiftelsen Friends

Vi är en av huvudsponsorerna till Stiftelsen Friends som verkar ute i landets skolor. Organisationen arbetar förebyggande mot mobbing och andra former av kränkande behandling.

Friends Arena

Vi är huvudsponsor till Sveriges nationalarena Friends Arena. Arenan ska vara en fysisk manifestation mot mobbning och en symbol för det självklara - att inget barn ska behöva vara utsatt för mobbning eller diskriminering. Arenan är en av Europas mest moderna och miljövänliga arenor för idrott, kultur och näringsliv.

Ekonomiska museet

Vi är huvudsponsor till Ekonomiska museet som är en plats för ekonomiskt lärande. Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter lyfter museet fram föremål ur de fantastiska samlingarna och ekonomiska teman – på museet och digitalt.

Svenska Fotbollförbundet

Vi är sedan början på 80-talet nationell partner och officiell bank åt Svenska Fotbollförbundet. För oss handlar fotboll om så mycket mer än resultat. För oss är fotboll integration, entreprenörskap, inkludering, hälsa, jobb och jämställdhet.

Arenans Barn

Vi har tillsammans med Friends skapat ett unikt konstverk på Friends Arena. Verket består av 25 bronsskulpturer av barn frusna i ett ögonblick av sårbarhet. Precis som namnet på arenan är skulpturerna en evig påminnelse om att inget barn ska behöva utsättas för kränkningar eller mobbning.

We Effect

We Effect är en biståndsorganisation som grundades 1958, och fortfarande drivs av ett antal svenska företag och organisationer. Bland dessa finns Swedbank, Folksam, KF, HSB och Lantmännen. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i We Effects arbete i tjugofem länder i fyra världsdelar. Fattiga och utsatta människor ges möjligheter att bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom för gott.

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Deras vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi stöttar läxhjälpen och deras viktiga arbete med unga.