Priset vill uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara. Den totala prissumman är på 100.000 kr och delas mellan ett innovationspris på 75.000 kr och ett tillväxtpris på 25.000 kr.

Den gröna näringen är viktig för Skaraborg samtidigt som hela näringen står inför stora behov av förändring och utveckling, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor. Innovationer och entreprenörskap kommer att vara förutsättningar i det arbetet.

Priset delas ut i september varannat år i samband med Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara.