Bra miljöprodukter

Bankkort

Om du använder kort istället för kontanter minskar du din klimatpåverkan genom färre värdetransporter och minskad tillverkning av kontanter. Vi gjorde en livscykelanalys. Analysen påvisar att om du använder kort istället för kontanter så minskar du din klimatpåverkan genom färre värdetransporter och minskad tillverkning av kontanter. 

Läs mer om bankkort

Fonder

Med hållbarhetsfonder erbjuder Swedbank Robur dig att göra placeringar i företag som visar att de hanterar sina sociala, etiska och miljömässiga risker på ett trovärdigt sätt.

Aktieanalysen är kärnan i Swedbank Roburs aktieförvaltning. Företagen analyseras utifrån ett fundamentalt perspektiv, där faktorer som affärsidé, företagsledning, finansiell ställning, vinstprognoser och värdering vävs samman till riktkurser och rekommendationer för förvaltarnas placeringsbeslut.

Swedbank Robur har haft hållbarhetsfonder sedan 1980 och är idag en av de största förvaltarna av sitt slag i Sverige.

Läs mer om hållbarhet i fonder

Internetbanken med betaltjänst

I internetbanken slopas bland annat pappersfakturor, pappersgiro och kontoutdrag – och vardagsärenden sköts elektroniskt, vilket minskar pappersförbrukning och transporter.

Läs mer om internetbanken

Ladda kontantkort mobil

Ladda kontantkortet eller köp koder och presentkort till Spotify där du är – du behöver inte transportera dig till en butik. 

Läs mer om ladda kontantkort

Appen

Skaka fram saldot, skanna OCR-nummer och beställ Mobilt BankID och Swish direkt i appen – du behöver inte heller här transportera dig till banken eller skriva ut några dokument. Allt har du i din mobil. Med snabbsaldo i mobilen behöver du heller ingen minneslapp från uttagsautomaten – det gör att vi sparar träd.

Läs mer om appen

Swish

Med Swish slipper vi miljöpåverkande värdetransporter och fysiska kvitton som tar träd i anspråk.

Läs mer om Swish

SPAX

Vi erbjuder börsregistrerade aktieindexobligationer med hållbarhetsfokus.

Läs mer om hållbara SPAX

Kundcenter

Genom att ringa Kundcenter och göra bankaffärer hemifrån kan du spara in på eventuella utsläpp från transporter som du använder för att ta dig till kontoret. Använder du självbetjäning för enklare ärenden minskar du miljöpåverkan ännu mer.

Läs mer om Kundcenter

Värdepapperstjänst

Här använder du elektroniska notor vilket många gånger är bättre för miljön än pappersutskrifter och postala utskick. Spara bara de du behöver – lagring av elektronisk data påverkar miljön genom den energi som servrarna förbrukar.

Läs om våra värdepapperstjänster