Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kort historik om kontoret i Skara

Den 15 maj 1847 öppnades den första sparbankslokalen i Skara. Som banklokal förhyrdes - för 20 riksdaler om året - ett rum i lektor Alanders hus vid Rådhusgatan. Till en början hölls banken öppen endast en timma den 15:e i varje månad. Snart måste dock expeditionstiderna utsträckas till att omfatta även en timma varje lördag.

Det första verksamhetsåret betjänades 642 kunder. Enligt revisorernas berättelse bestod dessa av "43 ståndspersoner, 14 hantverkare, 153 allmoge, 239 barn, 189 tjänstehjon och 4 soldater", som hade 6.551 riksdaler insatta på sina konton.

1878 togs det första egna sparbankshuset, i hörnet Tvärgatan - Järnvägsgatan, i bruk (Sundbladska huset). I takt med den snabbt ökande verksamheten blev banken snart åter trångbodd och flyttade 1904 till den angränsande tomten vid Järnvägsgatan, (nuvarande apotekshuset).

1939 var det åter dags att flytta, nu till grannfastigheten i hörnet Järnvägsgatan/Skaraborgsgatan. Den allt snabbare expansionen gjorde dock även dessa lokaler otillräckliga. Därför beslöts att uppföra det nya sparbankshuset vid Skaraborgsgatan/Klostergatan.

I det nuvarande huset har banken funnits sedan 1984. Här finns förutom ett fullservicekontor också bankens huvudkontor med administration och bankledning, liksom vår egen Telefonbank.

Vid samgåendet mellan Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB bildades FöreningsSparbanken AB. Skaraborgs Läns Sparbank fick då erbjudandet att förvärva de lokala Föreningsbankerna i Skara, Vara, Götene och Nossebro. Detta skedde under 1998 och sedan dess bedrivs verksamheten i gemensamma lokaler i sparbankshuset.
(Ur Utblickar - Jubileumsskrift Skaraborgs Läns Sparbank 150 år 1997)

Under november 2000 bytte banken organisationsform och namnet ändrades till Sparbanken Skaraborg (tidigare Skaraborgs Läns Sparbank).

 

Stäng Skriv ut