Hoppa till textinnehållet

hjälp att hantera valutarisk

Vi kan hjälpa dig till en bedömning av valutarisken i din dagliga verksamhet eller i en specifik affär. Vi erbjuder olika produkter och valutariskspecialister för att hitta en lösning för just ditt företag.

 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

  Valutaväxling
 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

  Valutatermin
 • Valutaswap

  Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

  Valutaswap
 • Valutaoption

  En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

  Valutaoption
 • Valutalån

  Fördelaktigt om du har framtida exportfordringar som du behöver växla till svenska kronor.

  Valutalån
 • FX Trade – valutahandel via internet

  Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

  FX Trade

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument? Här kan du registrera en LEI-kod.