Omställningsstöd för maj-juli 2020

Stödet kommer gå att söka mellan den 20 oktober 2020 och den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se.

Stödet är till stora delar uppbyggt på samma sätt som det omställningsstöd företag kunde söka för mars-april 2020. Några förutsättningar är dock annorlunda nu, bland annat krävs en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är ändrat.

Som företagen ansöker man om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.

Läs mer om villkor för respektive period och vilka företag som kan ansöka

Omställningsstöd (skatteverket.se)

 

Innehåll i förslaget om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare - mer information kommer

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslagit att enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 ska omfattas av stödet och kunna få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Föreslagna villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Förslaget är på remiss.

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)

 

Stödet kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se Stödet är till stora delar uppbyggt på samma sätt som det omställningsstöd företag kunde söka för mars-april 2020. Några förutsättningar är dock annorlunda nu, bland annat krävs en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är ändrat.

 

Företagen ansöker om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.