Hoppa till textinnehållet

Amorteringsfritt – ansökan om amorteringsbefrielse för företag

Nu har du som företagskund möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. För att underlätta för dig kan Sparbanken Skaraborg bevilja upp till sex månaders amorteringsbefrielse*. Om du vill börja amortera igen innan sex månader gått, kontaktar du Kundcenter Företag eller ditt lokala bankkontor. Ränta betalas enligt avtal under perioden. 

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked. Vi har som mål att kunna ge ett svar inom 10 vardagar.

För att kunna gå vidare med er förfrågan om amorteringsbefrielse med anledning av effekterna av Coronaviruset kommer vi behöva följande upplysningar från er när vi kontaktar er.

  • Hur har er verksamhet konkret påverkats av den situation som råder på grund av Coronaviruset?
  • Hur kommer detta påverka er omsättning och er likviditet de kommande 6 månaderna.
  • Vilka andra initiativ har ni tagit för att minska övriga kostnader i er verksamhet (exempelvis kontakt med andra banker/finansbolag, personalnedskärningar etc.).
     

* Banken har rätt att ompröva amorteringsbefrielsen efter tre månader.

Ansökan amorteringsbefrielse

Denna ansökan gäller amorteringsbefrielse om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. 

Om ansökan gäller flera företag som ingår i en koncern, var snäll och ange:

  • Namn för alla företagen 
  • Organisationsnummer för alla företagen
  • Kredit-/kontraktsnummer för alla krediter/leasing/avbetalningskontrakt