Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked. Vi har som mål att kunna ge ett svar inom 10 vardagar.

För att kunna gå vidare med er förfrågan om amorteringsbefrielse med anledning av effekterna av Coronaviruset kommer vi behöva följande upplysningar från er när vi kontaktar er.

  • Hur har er verksamhet konkret påverkats av den situation som råder på grund av Coronaviruset?
  • Hur kommer detta påverka er omsättning och er likviditet de kommande 6 månaderna.
  • Vilka andra initiativ har ni tagit för att minska övriga kostnader i er verksamhet (exempelvis kontakt med andra banker/finansbolag, personalnedskärningar etc.).